antykorozja

M1. Podstawy materiałoznawstwa, projektowanie i konstrukcje

M2.1. Metody obróbki powierzchni pod odpowiednią powłokę ochronną

M2.2. Ocena jakości i czystości powierzchni

M3. Żelbet

M4. Warunki klimatyczne

M5.1. Skład i własności materiałów powłokowych